Bladsamlinger

 

SL-Dækket kan leveres i en specialversion med en armeret konsol i over- eller underside, som muliggør etablering af bladsamlinger mellem eksempelvis et SL-Dæk og en bjælke med konsol.

 

Bladsamlinger gør det muligt at reducere konstruktionshøjden med ca. 50% af elementtykkelsen, men giver også et markant flottere byggeri, da bjælkens flange kan skjules i en reces i dækkets underside, hvorved der opnås en pæn og plan overflade på loftet.

 

Udover de arkitektoniske fordele ved brug af bladsamlinger, så kan det også i mange tilfælde være praktisk at have en 100% plan underside der tillader en uhindret montage af installationer samt øger indretnings og ombygningsmulighederne.

 

Blade connection 04

 

Blade connection 03

Blade connection 02   Blade connection

 

Se videoer fra Abeo TV