ALTANER OG UDKRAGNING

 

Med SL-Dækket er der forskellige muligheder for at integrere altaner eller svalegange med dækkonstruktionen.

 

Grundet SL-Dækkets gode brandegenskaber kan altaner forsvarligt fastgøres direkte på SL-Dækket, f.eks. ved brug af bolte i oversiden uden krav om gennemførelse til undersiden. Dermed fremstår undersiden af elementerne uforstyrret og klar til maling. Dækket kan således anvendes som det er uden behov for nedhængte lofter eller forøget konstruktionshøjde.

 

Til etablering af halvt tilbagetrukne altaner kan SL-dækket leveres med en reces i oversiden af dækket til isolering. Ved at placere isoleringen nede i dækket sikres en niveaufri adgang fra lejlighed til altan.

 

Altaner i dækkets spændretning kan etableres ved indstøbning af isolering på tværs af SL-Dækket, hvorved den udkragede ende af et dækelement kan bruges som altan eller svalegang.

 

SL-Dækket kan i de fleste tilfælde udkrages minimum 2 meter.

 

SL Deck recess for balcony   Residential project with SL Deck balconies
RECES TIL KULDEBROSISOLERING I FORBINDELSE MED SIDEUDKRAGEDE ALTANER
     
Cantilevered balcony   Udkragning
INDBYGGET ALTANLØSNING I SL-DÆKKET    UDKRAGEDE SL-DÆK

Se videoer fra Abeo TV