Dimensionering

 

 

Beregningsgrundlag

SL-dækket bliver til hver enkelt leverance dimensioneret iht Eurocode 2 (DS/EN 1992-1-1)

 

 

Betonstyrker

Den selvkompakterende beton SCC udføres med en karakterisitisk trykstyrke fck = 55 MPa

Letbetonen udføres med en trykstyrke på fck = 3 MPa

 

 

Armering

Der anvendes spændarmering iht nedenstående skema

 

Sl-Dk Armering

 

Der anvendes slap armering iht nedenstående skema

 SL-Dk Armering2

 

  

Kontrol

Perstrup Beton Industri er certificeret i henhold til gældende produktcertifikater og er overvåget af Dancert. SL-dækket er certificeret iht. DS/EN13224 med certifikat nr. 1073-CPD-B087-03.

 

SL-dækket udføres i skærpet kontrolklasse.

 

 

MILJØKLASSER

SL-dækket leveres som standard i passiv miljøklasse. Det er imidlertid muligt at levere SL-dækket i andre miljøklasser. Dog er spændarmeringen synlig i enderne af dækket og i siderne af dækket når disse ikke afsluttes parallelt med spændarmeringen.

 

 

U-VÆRDIER

USL22=2,31 W/m²K

USL27=1,90 W/m²K

USL32=1,62 W/m²K

 

 

Koncentrerede laster

Et standard SL-dæk har over toppen af buerne af letbetonen begrænset kapacitet for påvirkning af koncentrerede laster. Det er imidlertid muligt at udelade letbetonblokke i prædefinerede områder og støbe disse områder massive evt. suppleret med slap armering, hvorved kapaciteten for koncentrerede laster kan øges væstentligt afhængig af armeringsgraden.

 

 

Pilhøjder

Bæreevnetabellerne for SL-dækket angiver en beregnet pilhøjde. På grund af svind og krybning vil pilhøjden imidlertid variere afhængig af produktions- og lagringsforhold og de beregnede værdier vil derfor være behæftet med usikkerhed. Eventuelle forskelle i pilhøjder kan justeres ved opklodsning eller ved belastning af dæk efter montage indtil fuger mellem dæk er udstøbt og har tilstrækkelig styrke.

 

 

Vederlagsdybde

SL-dækket udføres som standard med lodret afslutning i enden, men kan udføres med skrå ender som giver bedre plads til fugearmering.

Vederlagsdybden er minimum 55 mm og skal projekteres efter følgende anvisning:

 

SL-Dk Vederlagsdybde

 

 

 

Se videoer fra Abeo TV