Konceptet

 

Konceptet er baseret på princippet i en perlekæde og går ud på, at man samler et antal betonelementer i den ønskede bueform, der spændes sammen med et forspændingskabel til en betonbue – som perler på en snor. Betonbuerne hejses på plads på den ønskede lokalitet og danner tilsammen den nye buebro. 

  

På den måde kan de nye perlekædebroer samles ved siden af vejen og løftes på plads i løbet af noget der ligner en weekend. Trafikken under broen kan herefter genoptages, mens der udlægges et lag stabiliserende fyld, og afslutningsvist kan vejbelægningen føres over lige så enkelt som ved et fast underlag.

 

Præfabrikerede broløsninger har det til fælles, at eventuel trafik under broen i langt mindre grad bliver forstyrret af byggeriet, hvilket udover den samfundsøkonomiske effekt, også bidrager positivt til CO2-regnskabet grundet den reducerede kødannelse.

 

Derudover vil perlekædebroerne kræve mindre vedligeholdelse, anvende færre materialer - særligt beton og armering - hvilket alt sammen bidrager til en væsentligt reduceret CO2-udledning og en mindre samlet pris.

 

Buebroer som broløsning 

Buer er traditionelt dyre og meget tidskrævende at udføre i beton, da de kræver fremstilling af dyre krumme forme til støbning. Dette ændres radikalt ved at fremstille betonbuerne med Abeo's perlekæde-teknologi.

 

Til broer er cirkelslaget den optimale bueløsning. Geometrisk placerer en cirkel med forholdsvis lille krumning sig midt imellem parablen og kædeformen, hvor parablen statisk set er perfekt til optagelse af linjelast, og kædeformen er den optimale løsning for egenlast. Dermed vil cirklen statisk set være den optimale geometri for en bro, hvor man har begge typer af last. 

 

I forhold til masseproduktion af elementer, så har cirkelslaget også den fordel, at alle standardelementer kan støbes med den samme form. Til dette formål har Abeo udviklet SL-Dækket.

 

TrafikVeje

 

 

Se videoer fra Abeo TV