Huldæk

 

 

dæk til Kontor- og industribyggeri 

huldæk1

Huldæk er forspændte dækelementer, der er særligt velegnede som etagedæk i kontor- og industribyggeri. Huldæk er kendetegnet ved en lav egenvægt, som opnås med langsgående kanaler i hele elementets længde - deraf også navnet huldæk. Huldæk ekstruderes på 100-150 meter lange støbebaner.

 

Huldæk produceres af vores samarbejdspartnere og kan leveres i tykkelserne: 

 • 220 mm
 • 270 mm
 • 320 mm
 • 400 mm 

 

Huldæk leveres som standard i en bredde på 1,2 meter (1197 mm), men kan også leveres som tilpasningselementer i mindre bredder. Det mindste breddemål er 280 mm for 220mm huldæk og 320 mm for henholdsvis 270mm, 320mm og 400mm huldæk. Hvis der er behov for smallere elementer, skal disse områder udstøbes på pladsen ved at forskalle under dækkene. Bemærk at dette vil fjerne dækfugen i det pågældende område samt at der kan forekomme afskalninger.

 

Huldæk støbes som standard i en passiv miljøklasse med en beton med en trykstyrke på 35 Mpa. I bunden af huldækkene anvendes der enten 9,3mm eller 12,5mm forspændte liner med en trækstyrke på 1860 MPA.

  

Huldæk produceres på plane støbeborde uden pilhøjde, men vil pga. forspændingskraften i den langsgående armering få pilhøjder, der kan variere som følge af forspændingskraften, last, temperaturer og tid på lagerpladsen. Som en tommelfingerregel, kan man regne med at pilhøjder mellem to ens huldæk kan variere med ± 50 % i forhold til gennemsnittet.        

 

Huldkæk leveres med en underside svarende til BO28 iht BIPS A24. Oversiden svarer til BO43, men kan dog have lokale planhedsafvigelser.  

 

 

dæk til boligbyggeri

Huldæk og SL Dæk på lager

Til boligbyggerier leverer vi SL-dæk, der gør det muligt at reducere omkostninger til både montage, gulvopbygning og det efterfølgende malerarbejde af undersiderne.

 

Alt i alt gør SL-dæk det muligt at konstruere en meget billig dækskive med få krav til den efterfølgende gulvopbygning pga. dækkenes høje lydisolering. 

 

Vores mest populære løsninger til boligbyggerier tæller bl.a.:

 

 • Mulighed for indstøbning af rør og afløb til badeværelser (badeværelsesdæk)
 • Reces i dækkets top til nedsænkning af badekabiner og reducering af etagehøjde
 • Mulighed for levering af ”dobbelt-lange dæk”, der spænder over 2 boligenheder (50% færre krankøft)
 • Høj lydisoleringsevne (muligt at anvende 180mm SL-dæk og stadig overholde lydkrav) 
 • Indstøbning af udvekslingsbjælker (ingen synlig flange, sparer montage af bjælke og brandmaling)  
 • Indstøbning af ekstra slap armering eller opragende armering for kompositvirkning med overbeton etc.
 • Fleksibel dækgeometri, fx afrundede ender eller sider (eliminering af in-situ områder)
 • Leveres som standard med BO12 underside (sparer efterfølgende fuldspartling af undersiden)

 

Hvis det er optimalt i et konkret projekt, tilbyder vi også kombinerede leverancer med SL-dæk og huldæk.

 

For en uforpligtende drøftelse omkring specifikke projekter, løsningsmuligheder m.m., kontakt venligst (medsend gerne projektmateriale):

 

mortenras 225x225

 

Morten Schramm Rasmussen

Teknisk Chef

Mobil: +45 53 35 17 73

Email: msr@abeo.dk

 

Se videoer fra Abeo TV