Affaldsskakte

Vi producerer affaldsskakte som lodrette rør i beton. De anvendes i etageejendomme til nedkastning af husholdningsaffald fra lejlighederne. Affaldsskakten benyttes enten fra opgangen eller fra altangangen. Affaldet opsamles i indrettede skarnbokse i kælderen, hvorfra det håndteres af dagrenovationen. 

 

Montage

Skaktelementerne leveres normalt liggende på ladvogn eller reolvogn. Under montagen kan det være påkrævet at understøtte det nederste skaktelement, indtil det er støbt fast til den øvrige konstruktion. I indkasthullet monteres den aftalte låge (kan leveres efter aftale leveres). 

 

Affaldsskakte

 

 

Se videoer fra Abeo TV